News

Kazakh Tourism и Kaz Alpine Club будут развивать горные, активные и другие виды туризма

kazakhtourism_official

Kazakh Tourism және Kaz Alpine Club тау, белсенді және туризмнің басқа түрлерін дамытатын болады


Бұл туралы тараптар осы күндері Алматы қаласында өтіп жатқан KITF 2022 халықаралық көрмесі шеңберінде уағдаласты.


Қол қойылған меморандум аясында «Kazakh Tourism» ҰК» АҚ мен «Kaz Alpine Club» қоғамдық бірлестігі цифрландыру, MICE-туризм, маркетинг және Алматы тау кластерінің туристік инфрақұрылымын дамыту бағыттары бойынша ынтымақтастықты қарастырады.


Сонымен қатар, тараптар әлемдік стандарттар бойынша тау-кен және белсенді туризмді дамыту үшін сала қызметкерлерінің біліктілігін арттыруға жәрдемдесуге келісті.


Мемлекет пен бизнестің осы ынтымақтастық арқылы тиімді өзара іс-қимылы, сондай-ақ қауіпсіз туризмнің дәліздері мен аймақтарын (Travel bubbles) құру жеке мәселе болып табылады.


Меморандумды іске асыру үшін өңірлік туристік өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру, экотуризмді кешенді дамыту, көліктік қолжетімділік, іс-шаралар тарту, туризм саласын ілгерілету және білім беру жөніндегі нақты шараларды қамтитын Жол картасы қабылданатын болады.


****Kazakh Tourism и Kaz Alpine Club будут развивать горные, активные и другие виды туризма


Об этом стороны договорились в рамках международной выставки KITF 2022, проходящей в эти дни в городе Алматы.


В рамках подписанного меморандума АО «НК «Kazakh Tourism» и Общественное объединение «Kaz Alpine Club» рассмотрят сотрудничество по таким направлениям, как цифровизация, MICE-туризм, маркетинг и развитие туристской инфраструктуры Алматинского горного кластера.


Кроме того, стороны договорились содействовать повышению квалификации работников отрасли для развития горного и активного туризма по мировым стандартам.


Отдельным вопросом стоит эффективное взаимодействие государства и бизнеса через данное сотрудничество, а также создание коридоров и зон безопасного туризма (Travel bubbles).


Для реализации меморандума будет принята дорожная карта, включающая конкретные меры по повышению конкурентоспособности регионального турпродукта, комплексному развитию экотуризма, транспортной доступности, привлечению событийных мероприятий, продвижению и образованию в сфере туризма
Новости горного сообщества